เชื้อก่อโรคในหมูสามชั้นต้ม

หมูสามชั้น อาหารที่เป็นแหล่งไขมันของคนไทยมาแต่โบราณ ทั้งสามชั้นต้ม ทอดกรอบ หรือทอดน้ำปลา

ล้วนเป็นเมนูที่หลายคนชื่นชอบและทานกันบ่อยปกติเราจะทานเมนูสามชั้นที่ปรุงให้สุกแล้ว ซึ่งไม่น่ามีปัญหาอะไร ทว่าหากระหว่างการนำมาเตรียมหรือปรุงอาหาร ผู้ปรุงไอหรือจามรดอาหาร หรือหากปรุงสุกแล้วเก็บรักษาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง อาจเป็นสาเหตุให้เชื้อโรคที่อาจมีในอาหารเช่น สแตฟิโล ค็อกคัส ออเรียส และ ซาลโมเนลลา มีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว

และ เมื่อเราทานเข้าสู่ร่างกายก็อาจ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส เป็นเชื้อที่มีในฝุ่นละออง ขยะมูลฝอย เส้นผม ผิวหนัง และอาจพบปนเปื้อนในอาหารที่มีการสัมผัสกับคน ส่วน ซาลโมเนลลา แทงมวยพักยก เป็นเชื้อที่ปนเปื้อนลงสู่อาหารจากสุขลักษณะที่ไม่ดี ส่วนบุคคลของผู้ปรุง ประกอบและสัมผัสอาหาร เช่น การล้างมือไม่สะอาด เข้าห้องน้ำแล้วไม่ล้างมือ อันตรายของเชื้อ สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อ่อนเพลีย

รายที่รุนแรงมีอาการปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง ส่วนเชื้อ ซาลโมเนลลา ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ และโรคไข้ไทฟอยด์ วันนี้สถาบันอาหารได้เก็บตัวอย่างหมูสามชั้นต้มจำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ร้านค้าในตลาดเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์เชื้อ สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส และเชื้อ ซาลโมเนลลา ปนเปื้อน

ผลปรากฏว่า หมูสามชั้นต้ม 5 ตัวอย่างพบเชื้อ สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส 1 ตัวอย่าง แต่ไม่เกินมาตรฐานกำหนด และตรวจไม่พบเชื้อ ซาลโมเนลลา ในทุกตัวอย่าง เห็นข้อมูลอย่างนี้แล้วขอแนะว่าท่านที่ชอบสามชั้นต้ม ควรอุ่นให้ร้อนก่อนทานทุกครั้ง หรือหากเก็บควรเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโรค